Stres u Ucznia

Szkolenie nakierowane jest na takie obszary jak:


psychologia stresu ucznia
sposoby diagnozy i wsparcia ucznia  w stanie permanentnego stresu lub stresu paraliżującego
koło stresu u ucznia
gdy i zabawy uczące radzenia sobie ze stresem
komunikacja z uczniem – jak niwelować stan stresu przy odpytywaniu czy sprawdzianach u uczniów


Efekty:


wzrost wiedzy i umiejętności działania wobec ucznia w stanie stresu
rozwój umiejętności diagnozowania ucznia przejawiającego stany agresywne lub zachowania agresywne
rozwój umiejętności kształtowania pozytywnych i obronnych reakcji i postaw u uczniów na zachowania agresywne innych
wzrost technik i metod działania i zabawy z uczniami w celu wzmocnienia w nich pozytywnych postaw i umiejętności radzenia sobie ze stanami agresywnymi

W najbliższym czasie